Ouder- en kindgym : plezier voor twee. Wie:Deze les is geschikt voor de allerkleinsten: alle dreumessen en peuters van 1 t/m 3 jaar kunnen hier lekker komen bewegen. Ze doen dat niet alleen maar samen met een (groot)ouder of een oppas, onder begeleiding van een leidster van DEOS die allerlei situaties bedenkt zodat de kinderen en ouders lekker bewegen. Zodra uw kind zelfstandig kan lopen, kunt u meedoen met deze les. De leeftijd van de jongste kinderen kan daarom variëren: immers het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Waarom:Peuters hebben niet alleen veel plezier bij spelen en bewegen. Bewegen heeft ook een positieve invloed op de totale ontwikkeling van de peuter: zowel motorisch als psychisch. Voor peuters is bewegen dus heel belangrijk. Bij de ouder- en kindgym zijn de activiteiten erop gericht om de zintuigen van het kind te stimuleren, de motorische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen te ontwikkelen. Elk kind kan op zijn of haar eigen niveau meedoen onder begeleiding van zijn of haar eigen papa/mama, opa/oma of oppas. Elke week worden er verschillende beweegmogelijkheden aangeboden die passen bij de ontwikkelingsfase van uw kind en bij wat hij of zij leuk vindt om te doen. Wat:De  lessen bij de ouder- kindgym zijn heel gevarieerd. Zo beweegt u met uw kind in de vrije ruimte met bijvoorbeeld een bal of hoepel. Daarnaast kunt u met uw kind alle bewegingssituaties gaan verkennen. U kunt dit zien als een parcours dat is opgebouwd met diverse toestellen (zoals banken, kasten, matten, ringen, trapezoïdes), waar verschillende opdrachtjes gedaan kunnen worden. Ieder kind mag zelf bepalen bij welke bewegingssituatie hij/zij begint en hoe vaak hij/zij dit doet. Er is voldoende uitdaging en iedere week wordt er weer iets anders opgebouwd. Ook worden er met de hele groep gezamenlijk beweegspelletjes gedaan of gedanst op muziek. Wat doet/moet de begeleider:Gelet op de jonge leeftijd, komt uw kind niet alleen naar de gymles maar moet het worden begeleid. Meeestal wordt een kind begeleid door één van de ouders/verzorgers, maar een opa/oma of andere oppas kan ook met het kind meekomen. Het is heel leuk om elke week samen sportief bezig te zijn! De begeleider heeft een belangrijke rol: hij of zij kan de peuter aanmoedigen, stimuleren en ondersteunen bij alle bewegingssituaties. Zo kan de begeleider bewegingen voordoen of door middel van een handje ondersteuning geven bij de toestelsituaties. Ook al is er een leidster van DEOS in de zaal aanwezig, de begeleider blijft verantwoordelijk voor het doen en laten van de peuter! De begeleiders helpen de leidster van DEOS aan het begin van de les om de verschillende bewegingssituaties op te zetten en aan het einde van de les weer op te ruimen. Vaak vinden de peuters het leuk om ook mee te helpen! Waar en wanneer: Zie hiervoor het lesrooster.