LID WORDEN Denk je erover lid te worden van DEOS, maar wil je eerst eens rustig rondkijken, dan kan je gebruik maken van ons speciale proeflidmaatschap. Dit proeflidmaatschap kost HELEMAAL NIETS en het verplicht je ook nergens toe. Kies een les uit naar jouw keuze en je kunt 2 weken lang GRATIS meedoen! Wil je eerst een geschikte les uitzoeken, surf dan naar ons lesrooster. We zijn er zeker van, dat hier een geschikte les voor jouw bijstaat! Je hoeft je niet vooraf op te geven. Je gaat gewoon kijken bij een les. Meld je even van te voren bij de leiding en je mag gelijk meedoen. Mócht je het leuk vinden, dan krijg je na die 2 proeflessen een gecombineerd inschrijfformulier/machtigingsformulier mee van de leiding, of je download 'm hier. Dit formulier dien je dan de volgende les in tweevoud ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leiding. De leiding draagt zorg voor verdere verwerking. CONTRIBUTIE De contributie is per half jaar verschuldigd. Voor het betalen van de contributie wordt gebruikt gemaakt van een incassomachtiging. Deze zit bij het aanmeldingsformulier. Deze dient gelijk met het inschrijfformulier ingeleverd te worden bij de leiding. Het is niet mogelijk om op een andere manier de contributie te voldoen. De contributie bedraagt per half jaar (2018): - Junioren (t/m 15 jaar) € 41,60 senioren € 53,04 - Selectie jongens : € 83,20 Selectie meisjes €124,80 - Ouder- en kindgym € 46,80  Heren recreatief   € 72,80 - Inschrijfgeld : € 7,50 - Vanaf het derde gezinslid 5 euro korting Deos is verplicht de contributie van de KNGU in rekening te brengen. De kosten daarvan komen bovenop de genoemde contributie. Voor junioren tot 15 jaar bedraagt deze € 10,70 per half jaar, voor senioren vanaf 16 jaar €  13,10 per half jaar.
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap kan per half jaar worden opgezegd. Opzeggingen die binnenkomen tussen 1 januari  en 30 juni gaan in per 1 juli, opzeggingen die binnenkomen tussen 1 juli en 31 december gaan  in per 1 januari van het daaropvolgend jaar. Het is niet mogelijk bij de leiding, of telefonisch op te zeggen. U dient uw opzegging schriftelijk of via de mail in te dienen bij de ledenadministratie.   Het adres is: ledendeos@gmail.com
LET OP: HET IS NIET MOGELIJK BIJ DE LEIDING OP TE ZEGGEN. OPZEGGEN KAN ALLEEN VIA DE MAIL.  Als u opzegt krijgt u hiervan per mail een bevestiging tegen het einde van de periode. Als u dat bericht niet krijgt, dan graag even contact met ons opnemen.